Hvem er vi?

Om klinikken

Logopedklinikken er en privat tjeneste med refusjonsavtale med Helfo, og medlem av Norsk Helsenett ( NHN). Klinikken tilbyr behandlinger i Oslo, Bærum, Asker og Drammen og Lier. Klinikken ble stiftet året 2006 i Stavanger av logoped og sangpedagog Anne-Christin Schjølberg og har vært drevet på fulltid. Anne-Christin har også en videreutdanning innen kognitiv terapi fra NFKT. I perioden 2003 til 2006 jobbet Anne-Christin ved Universitetssjukehuset i Stavanger. Hun jobbet da innen avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Klinikken har valgt å gi behandling innen afasi og stemmevansker.  Logopeden oppdaterer seg kontinuerlig innen disse fagområdene både gjennom kurs og faglitteratur. Klinikken følger også helsedirektoratets retningslinjer i forhold til oppfølging av afasi/språkvansker. Vi tilbyr derfor intensiv trening i akuttfasen, som bør omfatte fem timer i uken. Forskning viser at hyppighet og mengdetrening er viktig for å bedre språkvanskene.

Fleksible tjenester

Behandlingen gis på logopedens kontor, i pasientens hjem, skole og institusjoner. Klinikken gir også tilbud om videokonsultasjon og veiledning til pårørende og personell over telefon.

Klinikken arbeider etter de etiske retningslinjer og satser for undersøkelse og behandling som Norsk Logopedlag har satt.

Se behandlinger

Oversikt over

Behandlinger

Logopedklinikken har mønsteravtale med HELFO. Dette medfører at HELFO dekker behandlinger der de har godkjent dette. For å få behandling ved Logopedklinikken må det foreligge en henvisning fra lege/spesialist og det må være avklart med kommunal tjeneste at de ikke kan tilby behandling.

Klinikken er også medlem av Norsk Helsenett. Leger kan henvise direkte til logopeden. Kommunikasjon og samarbeid foregår elektronisk over sikker linje.

Ta gjerne kontakt med meg om du er usikker på hva du har krav på, eller om du ønsker hjelp i søkeprosessen.

Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. Afasi innebærer vansker med å bruke språket og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive. Hjerneslag er den hyppigste årsak til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi.

(artikulasjonsvansker): Redusert evne til å snakke tydelig. Dysarti er ingen egen sykdom, med et symtom ved andre sykdomstilstander. Det kan være hjerneslag, svulst, muskelsykdommer og kreft i munnhulen.

Taleapraksi gir vansker med å utføre talebevegelser raskt og i riktig rekkefølge. Det er ikke lammelser i taleapparatet som påvirker apraksien, men en svikt i nervesignalene fra hjernen og ut til taleapparatet som gjør at en ikke er i stand til å utføre bevegelser man tidligere har lært og kunnet godt.

Dysfagi: Vansker med å spise og svelge. F.eks på grunn av nedsatt muskelfunksjon i munn og svelg.  Symtomer på svelgevansker kan være, lekkasje av mat og drikke fra munnen, problemer med å igangsette svelging.  Hoste før, uner og etter et måltid.  Vekttap, sikling og luftveisinfeksjoner.

Mange med parkinson sliter med redusert stemmestyrke og mumlende (utydelig tale) og heshet. Denne endringen kommer gjerne over tid.

Stemmevansker er vedvarende problemer med å lage stemmelyd og å snakke. Stemmevansker kan hindre god kommunikasjon med andre. Man kan oppleve smerte og ubehag i stemmeapparatet, avvikende stemmekvalitet, svak, luftfylt, hes, presset eller skjelvende stemme. Noen kan oppleve å miste stemmen (afonisk). Enkelte sykdommer som parkinson, huntington, ALS gir som ofte stemmevansker.

Vi skiller mellom nevrologiske, funksjonelle og organiske stemmevansker. I tillegg kan noen oppleve stemmevansker relatert til psykosomatiske diagnoser.

Her kommer det tekst.

Her kommer det tekst.

Her kommer det tekst.

Oversikt over

Behandlingsmetoder

LSVT/LOUD:
Letsip:
Stemme og sangmetodikk
Talemotoriske øvelser
Kognitiv terapi
Presentasjonsteknikk

Oversikt over

Priser

A1

Undersøkelse

1782,-

Book time

A2

Behandling 45 minutter

854,-

Book time

A3

Behandling 60 minutter

1139,-

Book time

A4

Gruppebehandling på inntil 5 personer, 90 minutter

1660,- ( 24 kr i tillegg for hver person i gruppen)

Book time

A5

Møtegodtgjørelse med reisetid ved samarbeidsmøter, 30 minutter

438,- Tillegg for tidsbruk over 30 minutter : 438,-

Book time

A7a

Video/telekonsultasjon 45 minutter

854,-

Book time

A7b

Video/telekonsultasjon 60 minutter

1139,-

Book time

A7c

Veiledning via video eller telefon av pårørende eller personell som følger opp pasient 15 minutter

286,-

Book time

Kontakt

Timebestilling

Logopedklinikken tilbyr også ambulerende tjeneste og videokonsultasjoner.

Kontaktinformasjon

E-post: ac@logopedklinikken.no
Telefon: +47 970 62 978
Postadresse: Logopedklinikken, Postboks 8-1334 Rykkinn.

Besøksadresse

Nordahl Bruns Gate 22
0165 Oslo

Lenker

Nyttige lenker

Statped.no

Afasiforbundet

Norges Parkinsonforbund

Norsk forening for slagrammede

Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Parkinson Net

Norsk Logopedlag

"Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et annet menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremst passe på å finne ham der hvor han er, og begynne der."

Søren Kirkegaard